Cecha podzielności liczb przez 5

Playlista: Wielokrotności i dzielniki liczb

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak rozpoznać liczbę podzielną przez 5,
  • w jaki sposób sprawdzić bez wykonywnia dzielenia, czy liczba jest podzielna przez 5,
  • jak brzmi cecha podzielności przez 5.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk, Katarzyna Iżycka

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

5, 10, 15 to nazwa emitowanego niegdyś programu dla dzieci i młodzieży. W nazwie znajdują się trzy liczby, które są podzielne przez 5. A może ty znasz nazwy programów telewizyjnych, które w nazwie mają liczbę podzielną przez 5? Za chwilę nauczę cię błyskawicznie rozpoznawać takie liczby. Widzisz tabelę, w której znajdują się liczby od jednego do stu. W tej tabeli będziemy zaznaczali liczby, które dzielą się przez 5. Pomogą nam w tym wafle. Widzisz jedno opakowanie, które składa się z pięciu wafli. W takim opakowaniu jest więc 1 razy 5, czyli 5 wafli. 5 to pierwsza liczba, która dzieli się przez 5. A gdy kupimy 2 opakowania, to ile będziemy mieli wafli? 2 razy 5, czyli 10. 10 to kolejna liczba, która dzieli się przez 5. Gdy kupimy 3 opakowania, to będziemy mieli 3 razy 5, czyli 15 wafli. Kolejną liczbą, która dzieli się przez 5 jest 15. Zauważ, że kolejne liczby, które dzielą się przez 5 otrzymuję mnożąc liczbę 5 przez kolejne liczby naturalne, które są większe niż zero. Skończyliśmy na liczbie 3. Aby znaleźć kolejną liczbę podzielną przez 5 wystarczy liczbę 5 pomnożyć przez 4. 4 razy 5 to 20. Liczba 20 znajduje się w tabeli w tym miejscu. Gdy pomnożymy liczbę 5 przez 5, to otrzymamy kolejną liczbę podzielną przez 5. Jest nią 25. No to mam teraz dla ciebie zadanie: Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, gdzie w tej tabeli znajduje się kolejna liczba podzielna przez 5. Aby otrzymać kolejną liczbę podzielną przez 5, należy pomnożyć ją przez 6. 6 razy 5 to 30. Ta liczba znajduje się w tabeli w tym miejscu. Spójrz na liczby, które znajdują się w tej kolumnie. Wszystkie dzielą się przez 5. A co mają wspólnego te trzy liczby? Ostatnią cyfrą każdej z nich jest 5. Spójrz teraz na liczby w tej kolumnie. 10, 20 i 30 również dzielą się przez 5. A co mają ze sobą wspólnego te trzy liczby? Każda z nich na końcu ma 0. Idąc tym tropem powiedzielibyśmy, że kolejne liczby, które dzielą się przez 5 to 35 i 40. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli pomnożymy liczbę 5 przez 7 to otrzymamy 35. 35 to kolejna liczba, która dzieli się przez 5. Jeśli pomnożymy liczbę 5 przez 8 to otrzymamy 40. Zgadza się. 40 dzieli się przez 5. No to mam teraz dla ciebie zadanie: Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, które z pozostałych liczb w tej tabeli dzielą się przez 5? Jeszcze raz przypomnę, że liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. W tej kolumnie znajdują się liczby, których ostatnią cyfrą jest 0. W tej kolumnie znajdują się liczby, których ostatnią cyfrą jest 5. To właśnie w tych kolumnach znajdują się liczby podzielne przez 5. Są to liczby: 45 i 50, 55 i 60 65 i 70 75 i 80 85 i 90 i ostatnie dwie liczby to 95 i 100. Liczby znajdujące się w tych dwóch kolumnach dzielą się przez 5. Zapamiętaj: Liczba jest podzielna przez 5 jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Mam teraz za zadanie dla ciebie. Które z poniższych kwot da się wypłacić wyłącznie w monetach o nominale 5 zł? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Kwoty, które da się wypłacić wyłącznie w monetach o nominale 5 zł to te, które da się podzielić przez 5. Przez 5 dzielą się te liczby, których ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Sprawdźmy pierwszą kwotę. Tutaj na końcu mamy 0. Ta kwota dzieli się przez 5. Sprawdźmy kolejną kwotę. Ostatnią cyfrą jest 5. Ta kwota również dzieli się przez 5. A kolejna? Ostatnią cyfrą kolejnej liczby jest 3. Ta kwota nie dzieli się przez 5. Sprawdzamy dalej. Ostatnią cyfrą w kolejnej liczbie jest o 0. Oznacza to, że ta kwota dzieli się przez 5. Sprawdzamy dalej. Ostatnią cyfrą w kolejnej liczbie jest 5. Ta kwota dzieli się więc przez 5. A ostatnia kwota? Ostatnią cyfrą jest trójka. Tej kwoty nie da się wypłacić wyłącznie w monetach o nominale 5 zł. Zapamiętaj: liczbę podzielną przez 5 poznasz po tym, że w rzędzie jedności ma cyfrę 0 lub 5. Dzięki tej playliście dowiesz się, jak szybko rozpoznawać liczby, które dzielą się na przykład przez 2, 3 albo 5. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej: pistacja.tv

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.