Wyniki wyszukiwania ( 256 )

miniatura

Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

Dowiesz się: jak odczytywać dane z wykresu punktowego, jak odczytywać dane z wykresu liniowego, czym różni się wykres punktowy od wykresu liniowego.
miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

Dowiesz się: jak odczytywać dane z tabeli, jak odczytywać dane z wykresu słupkowego, jak odczytywać dane z wykresu kołowego.
miniatura

Czym jest statystyka?

Dowiesz się: czym jest statystyka, po co zbieramy dane, jak porównywać dane.
miniatura

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

Dowiesz się: jak narysować dowolny okrąg za pomocą cyrkla, jak narysować okrąg o danym promieniu, jak narysować Ziarno Życia.
miniatura

Okrąg i koło - wprowadzenie

Dowiesz się: co to jest koło i okrąg, czym różni się koło od okręgu, co to jest średnica, cięciwa i promień.
miniatura

Jednostki prędkości

Dowiesz się: jak dokonywać zamiany jednostek prędkości.
miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

Dowiesz się: jak obliczyć czas przy danej drodze i danej prędkości za pomocą proporcji i za pomocą wzoru.
miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć prędkość przy danej drodze i danym czasie, czym jest prędkość średnia.
miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

Dowiesz się: jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie metodą graficzną, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą proporcji, jak obliczyć pokonaną drogę przy danej prędkości i danym czasie za pomocą wzoru.
miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak oblicza się jak objętość prostopadłościanu i sześcianu.
miniatura

Objętość i jednostki objętości - wprowadzenie

Dowiesz się: czym jest objętość, jakie są podstawowe jednostki objętości.
miniatura

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak obliczyć, ile miejsca zajmie siatka prostopadłościanu i sześcianu na kartce, jak obliczyć sumę pól wszystkich ścian prostopadłościanu i sześcianu, czym jest pole powierzchni całkowitej bryły.
miniatura

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak rozpoznać siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu, jak rozpoznać siatkę ostrosłupa.
miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

Dowiesz się: jak zbudowany jest prostopadłościan i sześcian, czym jest wierzchołek, krawędź, podstawa i ściana boczna bryły, ile wierzchołków, krawędzi i ścian mają prostopadłościany i sześciany.
miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

Dowiesz się: czym jest bryła, jak wyglądają graniastosłupy proste i pochyłe, jak wyglądają: prostopadłościan, sześcian, ostrosłup, walec, stożek, kula i jakie przedmioty mają takie kształty.
miniatura

Równania w geometrii

Dowiesz się: jak wykorzystuje się równania w geometrii.
miniatura

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

Dowiesz się: jak wykorzystywać równania w rozwiązywaniu zadań z treścią.
miniatura

Rozwiązywanie prostych równań

Dowiesz się: jak rozwiązuje się proste równania.
miniatura

Równania z odejmowaniem

Dowiesz się: jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemna, jak wygląda równanie, w którym niewiadomą jest odjemnik, jak rozwiązuje się równanie z odejmowaniem.
miniatura

Rozwiązywanie równań z dodawaniem

Dowiesz się: jak wygląda równanie z dodawaniem, jak rozwiązuje się równanie z dodawaniem.