Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Biologia Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 56

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Tkanki zwierzęce

miniatura
Dowiedz się: co to jest tkanka, jak dzielimy tkanki zwierzęce, jakie mają cechy i jakie funkcje pełnią tkanki: nabłonkowa, mięśniowa, łączna i nerwowa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Tkanki roślinne

miniatura
Dowiedz się: jakie są podstawowe rodzaje tkanek roślinnych, co to jest tkanka twórcza i tkanka stała, jakie są cechy adaptacyjne tkanek twórczej, przewodzącej, miękiszowej, okrywającej i wzmacniającej do pełnionych funkcji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie okrytonasiennych

miniatura
Dowiedz się: jak rozróżniać popularne drzewa liściaste, jakie jest znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie roślin okrytonasiennych

miniatura
Dowiedz się: jak rozmnażają się rośliny okrytonasienne, jak jest zbudowany kwiat, z czego składa się nasiono, jak przeprowadzić doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska na proces kiełkowania nasion, jak rozprzestrzeniają się nasiona.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rośliny okrytonasienne

miniatura
Dowiedz się: jak rozróżniać wśród okrytonasiennych rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa, jakie funkcje pełnią w roślinie korzeń, łodyga, liść, kwiat i owoc, jakie są modyfikacje korzeni, łodyg i liści u okrytonasiennych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rośliny nagonasienne

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowane są rośliny nagonasienne, jak rozpoznać przedstawicieli drzew nagonasiennych, jakie jest znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Klasyfikowanie roślin i zwierząt

miniatura
Dowiedz się: jakie są zasady klasyfikowania organizmów, jak należy posługiwać się prostym kluczem do oznaczania gatunków, jak konstruować klucz biologiczny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Systematyka organizmów

miniatura
Dowiedz się: czym jest systematyka, dlaczego stosujemy podwójne nazewnictwo, jakie są taksony w systematyce roślin, jakie są taksony w systematyce zwierząt, jak definiujemy gatunek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mięczaki

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia mięczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają mięczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli mięczaków, jakie jest znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pajęczaki

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia oraz tryb życia pajęczaków, jakie cechy morfologiczne umożliwiają pajęczakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne pajęczaków, jakie jest znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Owady

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia owadów, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają owadom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne owadów, jakie jest znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skorupiaki

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają skorupiakom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne skorupiaków, jakie jest znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Stawonogi

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków, jakie cechy adaptacyjne umożliwiają stawonogom opanowanie różnych środowisk, jakie są cechy wspólne przedstawicieli stawonogów, jakie jest znaczenie stawonogów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pierścienice

miniatura
Dowiedz się: gdzie żyją pierścienice, jakie są cechy morfologiczne pierścienic oraz ich przystosowania do trybu życia, jakie są cechy wspólne przedstawicieli pierścienic, jakie jest znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Nicienie

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko i tryb życia nicieni, jakie są cechy wspólne nicieni, jakie drogi inwazji nicieni pasożytniczych, jaki cykl rozwojowy mają włosień, glista i owsik, jakie są metody profilaktyki chorób wywoływanych u człowieka przez nicienie, jakie jest znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Tasiemce pasożytnicze

miniatura
Dowiedz się: jaki jest związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, jakie są drogi inwazji płazińców pasożytniczych, jakie są sposoby profilaktyki chorób wywoływanych przez wybrane płazińce pasożytnicze, jak wygląda cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego i tasiemca nieuzbrojonego, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Płazińce

miniatura
Dowiedz się: gdzie żyją płazińce i jaki prowadzą tryb życia, jakie zwierzęta zaliczamy do płazińców i jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Parzydełkowce

miniatura
Dowiedz się: jakie jest środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, jakie gatunki są przedstawicielami parzydełkowców oraz jakie są cechy wspólne tej grupy zwierząt, jakie jest znaczenie parzydełkowców w przyrodzie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Protisty

miniatura
Dowiedz się: czym są protisty i jakie organizmy do nich zaliczamy, jak wygląda oddychanie, odżywianie i rozmnażanie u protistów, jak założyć hodowlę protistów, jakie są drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty, czym są toksoplazmoza i malaria.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Bakterie

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowana jest komórka bakteryjna, gdzie występują bakterie, jakie są podstawowe formy morfologiczne bakterii, jakie są czynności życiowe bakterii, jakie są drogi rozprzestrzeniania się bakterii i zasady profilaktyki wywoływanych przez nie chorób, czym są gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza, jakie jest znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: