Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Biologia Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 9

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Mutacje i nowotwory

miniatura
Dowiedz się: czym jest mutacja, jakie są możliwe przyczyny występowania mutacji, czym są mutacje spontaniczne, jakie są przykłady czynników mutagennych, jak promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirusy mogą wpływać na ludzki genom, na czym polega mukowiscydoza, fenyloketonuria i zespół Downa, że nowotwory są efektem mutacji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dziedziczenie grup krwi

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda dziedziczenie grup krwi u człowieka, jak działa układ AB0 w krwinkach czerwonych, czym jest czynnik Rh.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dziedziczenie płci, cechy sprzężone z płcią

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda dziedziczenie płci u człowieka, jak wygląda zapis genotypu kobiety i mężczyzny, jakie są przykłady chorób sprzężonych z płcią, na czym polega hemofilia i daltonizm i jak się je dziedziczy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dziedziczenie cech

miniatura
Dowiedz się: na czym polega dziedziczenie jednogenowe, jak posługiwać się podstawowymi pojęciami genetyki, co to jest: fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podziały komórkowe, mejoza

miniatura
Dowiedz się: jakie jest znaczenie mejozy, jak przebiega mejoza, na czym polega tworzenie komórek rozrodczych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cykl komórkowy, mitoza

miniatura
Dowiedz się: jakie jest znaczenie biologiczne mitozy, czym jest cykl komórkowy i jak przebiega, jak jest zbudowany chromosom, co to jest centromer i czym są chromatydy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ludzki genom

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda chromosom, jaka jest liczba chromosomów w komórkach somatycznych człowieka, jaka jest różnica między autosomami a chromosomami płci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Budowa i rola DNA

miniatura
Dowiedz się: jak jest zbudowane DNA, jaką rolę pełni DNA, jakie jest znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA, jakie jest znaczenie procesu replikacji DNA.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: