Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Biologia Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 4

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Zasada zrównoważonego rozwoju

miniatura
Dowiedz się: czym jest zasada zrównoważonego rozwoju; jakie są przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Formy ochrony przyrody

miniatura
Dowiedz się: jakie są prawne formy ochrony przyrody w Polsce; czym jest park narodowy, rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy i obszar chroniony; na czym polega ochrona gatunkowa całkowita i okresowa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Różnorodność biologiczna

miniatura
Dowiedz się: czym jest różnorodność biologiczna; jaki jest wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: