Fraza: Działania na liczbach naturalnych

Znaleziono 230

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Mnożenie i dzielenie jako działania odwrotne

miniatura

Rozdzielność dzielenia względem dodawania

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - przykłady

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych - wprowadzenie

miniatura

Graficzne przedstawienie metod dzielenia w pamięci

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

miniatura

Dzielenie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Największy wspólny dzielnik

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

miniatura

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

miniatura

Ile razy dana liczba mieści się w innej liczbie

miniatura

Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

miniatura

Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb

miniatura

Przemienność mnożenia

miniatura

Porównywanie ilorazowe

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Wielokrotności liczb

miniatura

Łączność mnożenia

miniatura