Fraza: Działania na liczbach naturalnych Filtry: Matematyka

Znaleziono 230

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Przemienność mnożenia

miniatura

Porównywanie ilorazowe

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Wielokrotności liczb

miniatura

Łączność mnożenia

miniatura

Kolejność wykonywania działań - wprowadzenie

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

miniatura

Dzielniki liczb - wprowadzenie

miniatura

Tabliczka mnożenia

miniatura

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 1

miniatura

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 2

miniatura

Metody mnożenia pamięciowego

miniatura

Kolejność wykonywania działań - przykłady część 2

miniatura

Szacowanie wyników działań

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 5

miniatura

Mnożenie liczb naturalnych przez 10, 100, 1000

miniatura

Kolejność wykonywania działań - zadania tekstowe

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura

Cecha podzielności liczb przez 10

miniatura