Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 77

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Dzielenie liczb mieszanych

miniatura
Dowiedz się: W jaki sposób podzielić dwie liczby mieszane, co zrobić z całościami, gdy chcemy podzielić liczby mieszane, czy podczas dzielenia liczb mieszanych można skracać ułamki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie ułamków zwykłych przez ułamki zwykłe

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób podzielić ułamek zwykły przez ułamek zwykły, jak zamienić dzielenie ułamków zwykłych na mnożenie, w jaki sposób skracać ułamki zwykłe przy dzieleniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb naturalnych przez ułamki zwykłe

miniatura
Dowiedz się: jak podzielić liczbę naturalną przez ułamek zwykły, co to znaczy pomnożyć przez odwrotność ułamka, czy wynik dzielenia może być większy od dzielonej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób podzielić ułamek zwykły przez liczbę naturalną, ile kawałków otrzymasz dzieląc połówki na cztery części.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kwadrat i sześcian ułamków zwykłych i liczb mieszanych

miniatura
Dowiedz się: jak podnieść do kwadratu ułamek zwykły, jak obliczyć kwadrat liczby mieszanej, jak obliczyć sześcian ułamka zwykłego lub liczby mieszanej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie liczb mieszanych

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób pomnożyć liczbę mieszaną przez ułamek, jak pomnożyć dwie liczby mieszane, czy można wykonać mnożenie nie zamieniając liczby mieszanej na ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie ułamków zwykłych

miniatura
Dowiedz się: jak pomnożyć dwa ułamki zwykłe, w jaki sposób skrócić ułamki przed mnożeniem, która metoda mnożenia ułamków jest najbardziej popularna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Obliczanie ułamka danej liczby

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć ułamek z całości, jak obliczyć ułamek danej liczby, jakim działaniem zapisać ułamek z danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

miniatura
Dowiedz się: jak pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną, jak uprościć mnożenie ułamka i liczby naturalnej, jaka jest zasada skracania ułamków podczas mnożenia przez liczbę naturalną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

miniatura
Dowiedz się: jak oszacować wynik mnożenia liczb dziesiętnych, jak oszacować wynik dzielenia liczb dziesiętnych, jak sprytnie obliczyć przybliżony koszt zakupów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

miniatura
Dowiedz się: co to znaczy zaokrąglić liczbę, kiedy zaokrąglamy liczbę z nadmiarem, a kiedy z niedomiarem, jakie są zasady zaokrąglania liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

miniatura
Dowiedz się: jak pisemnie podzielić liczbę mniejszą przez większą, co zrobić, by zamiast wyniku z resztą otrzymać wynik w postaci liczby dziesiętnej, jak inaczej zapisać wynik dzielenia z resztą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura
Dowiedz się: jak podzielić pisemnie dwie liczby dziesiętne, w jaki sposób zapisać liczby dziesiętne do dzielenia, co zrobić z przecinkami, aby dzielenie było łatwiejsze, gdzie wstawić przecinki po zakończonym dzieleniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

miniatura
Dowiedz się: jak podzielić sposobem pisemnym liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kwadrat i sześcian liczb dziesiętnych

miniatura
Dowiedz się: jak podnieść do potęgi liczbę dziesiętną, jak zapisać potęgowanie liczb dziesiętnych, jak obliczyć drugą i trzecią potęgę liczby dziesiętnej, jak ułatwić sobie obliczanie potęg liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne liczb dziesiętnych

miniatura
Dowiedz się: jak pomnożyć pisemnie dwie liczby dziesiętne, jaka jest zasada umieszczania przecinka w wyniku mnożenia liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

miniatura
Dowiedz się: jak podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100 lub 1000, jak zmienia się położenie przecinka w wyniku dzielenia, jak ustalić, gdzie postawić przecinek w wyniku dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000

miniatura
Dowiedz się: jak mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100 i 1000, jaki jest sprytny sposób na mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

miniatura
Dowiedz się: jak dzielić w pamięci liczby dziesiętne przez liczby naturalne, w jakich sytuacjach można potrzebować dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pamięciowe mnożenie ułamków dziesiętnych

miniatura
Dowiedz się: jak mnożyć w pamięci ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, jak pomnożyć w pamięci dwa ułamki dziesiętne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: