Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 81

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Jednostki prędkości

miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

miniatura

Skala na planach i mapach

miniatura

Rysowanie odcinka w skali, gdy znamy jego rzeczywistą długość

miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura

Skala - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura

Procenty - wprowadzenie

miniatura

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

miniatura

Zależności między jednostkami masy

miniatura

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura

Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura

Zależności między jednostkami długości

miniatura

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura

Obliczenia kalendarzowe

miniatura