Filtry: Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 24

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pola figur złożonych

miniatura

Pole trapezu - zadania

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

miniatura

Pole równoległoboku i rombu - zadania

miniatura

Pole równoległoboku i rombu

miniatura

Pole trójkąta - zadania tekstowe

miniatura

Pole trójkąta - zadania

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na pole trójkąta

miniatura

Zamiana jednostek pola - przykłady

miniatura

Zamiana jednostek pola - wprowadzenie

miniatura

Jednostki pola - wprowadzenie

miniatura

Graficzne porównywanie pól figur

miniatura

Pola figur - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie boku na podstawie obwodu

miniatura

Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu - przykłady

miniatura

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

miniatura

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

miniatura

Prostokąt i kwadrat - wprowadzenie

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - obliczenia praktyczne

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - wprowadzenie

miniatura