Wyniki wyszukiwania ( 3 )

miniatura

Proporcja odwrotna

Dowiesz się: co to jest proporcjonalność odwrotna, jak rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne, jaka jest stała wielkość w proporcjonalności odwrotnej, jak obliczyć wartość niewiadomą wartość w proporcjonalności odwrotnej.
miniatura

Proporcja prosta

Dowiesz się: co to jest proporcjonalność prosta, jak rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne, jak obliczyć niewiadomą wartość w proporcjonalności prostej.
miniatura

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

Dowiesz się: co to jest proporcja, na ile równych części należy podzielić daną wielkość w proporcji, co to znaczy podział a:b, co to znaczy podział a:b:c.