Filtry: Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura

Postać iloczynowa

miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na deltę i rozwiązania równania kwadratowego

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych, gdy b=0

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych, w których c=0

miniatura

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej - typy równań kwadratowych

miniatura

Prostopadłość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Równoległość wykresów funkcji liniowych

miniatura

Własności funkcji liniowej

miniatura

Współczynniki funkcji liniowej y = ax + b

miniatura

Funkcja liniowa - wprowadzenie

miniatura

Proporcjonalność prosta

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura

Postać kanoniczna - zadania

miniatura

Postać kanoniczna - własności funkcji

miniatura

Postać kanoniczna - wprowadzenie

miniatura

Rola współczynnika a we wzorze funkcji kwadratowej

miniatura