Fraza: Wyrażenia algebraiczne

Znaleziono 15

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

miniatura

Suma sześcianów

miniatura

Różnica sześcianów

miniatura

Sześcian sumy

miniatura

Sześcian różnicy

miniatura

Sześcian sumy i sześcian różnicy - zadania obliczeniowe

miniatura

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

miniatura

Podzielność liczb - zadania dowodowe

miniatura

Kwadrat sumy

miniatura

Kwadrat różnicy

miniatura

Różnica kwadratów

miniatura

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura