Fraza: Matematyka

Znaleziono 1217

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

miniatura

Jednomiany - definicja i przykłady

miniatura

Mnożenie jednomianów

miniatura

Dzielenie jednomianów

miniatura

Wartość liczbowa jednomianu

miniatura

Potęgowanie jednomianu

miniatura

Jednomiany podobne

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych licznikach

miniatura

Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - wprowadzenie

miniatura

Pole kwadratu i prostokąta - obliczenia praktyczne

miniatura

Punkt, odcinek, prosta, półprosta

miniatura

Proste równoległe i prostopadłe

miniatura

Rysowanie prostych prostopadłych za pomocą linijki i ekierki

miniatura

Rysowanie prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki

miniatura