Fraza: Matematyka

Znaleziono 1217

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Odległość punktu od prostej

miniatura

Mierzenie długości łamanych

miniatura

Budowa kąta. Rodzaje kątów

miniatura

Miara kątowa

miniatura

Mierzenie kątów

miniatura

Porównywanie kątów

miniatura

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura

Zależności między jednostkami długości

miniatura

Zamiana jednostek długości - przykłady

miniatura

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura

Zależności między jednostkami masy

miniatura

Zamiana jednostek masy - wprowadzenie

miniatura

System rzymski - wprowadzenie

miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do dwunastu

miniatura

Zasady odczytywania i zapisywania liczb w systemie rzymskim do trzydziestu

miniatura

Prostokąt i kwadrat - wprowadzenie

miniatura

Rysowanie prostokątów i kwadratów o podanych długościach boków za pomocą ekierki

miniatura

Obwód prostokąta i obwód kwadratu - wprowadzenie

miniatura

Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu - przykłady

miniatura

Obliczanie boku na podstawie obwodu

miniatura