Fraza: Matematyka

Znaleziono 1217

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Rysowanie ostrosłupów

miniatura

Siatka i pole powierzchni ostrosłupa

miniatura

Ostrosłup prawidłowy trójkątny - obliczanie długości odcinków

miniatura

Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny - obliczanie długości odcinków

miniatura

Ostrosłupy - zadania

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura

Liczby naturalne

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Zaokrąglanie liczb naturalnych

miniatura

Oś liczbowa - wprowadzenie

miniatura

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura

Dodawanie i odejmowanie

miniatura

Własności dodawania

miniatura

Metody dodawania pamięciowego

miniatura

Metody odejmowania pamięciowego

miniatura

Dodawanie i odejmowanie jako działania odwrotne

miniatura