Fraza: Matematyka

Znaleziono 1284

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Mnożenie sum algebraicznych

miniatura

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - przykłady

miniatura

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną

miniatura

Diagramy procentowe

miniatura

Promile

miniatura

Procenty w zadaniach geometrycznych

miniatura

Lokaty bankowe

miniatura

Podatki

miniatura

Roztwory

miniatura

Procenty w zadaniach tekstowych

miniatura

Obniżki

miniatura

Podwyżki

miniatura

Jednostki pola - wprowadzenie

miniatura

Graficzne porównywanie pól figur

miniatura

Pola figur - wprowadzenie

miniatura

Więcej niż 100%

miniatura

Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu

miniatura

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura