Fraza: Matematyka

Znaleziono 1217

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Odejmowanie pisemne „bez pożyczania” (bez rozpakowywania)

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem”

miniatura

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem” i „bez pożyczania”

miniatura

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - wprowadzenie

miniatura

Odejmowanie pisemne liczb z zerami w środku - przykłady

miniatura

Ułamek zwykły jako część całości

miniatura

Ułamek zwykły jako wynik dzielenia

miniatura

Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane

miniatura

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

miniatura

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

miniatura

Ułamki właściwe na osi liczbowej

miniatura

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura

Dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Odczytywanie dużych liczb

miniatura

Porównywanie dużych liczb

miniatura

Porządkowanie liczb

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - wprowadzenie

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - suma, różnica, iloczyn, iloraz

miniatura

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura

Ułamki równoważne

miniatura