Fraza: Matematyka Filtry: Matematyka

Znaleziono 1074

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Procenty

miniatura

Równania

miniatura

Logarytmy

miniatura

Równania - wprowadzenie

miniatura

Wartość bezwzględna

miniatura

Liczby naturalne - dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura

Pola figur - wprowadzenie

miniatura

Układy równań

miniatura

Podobieństwo wielokątów

miniatura

Podobieństwo trójkątów

miniatura

Wyrażenia algebraiczne

miniatura

Procenty - zastosowania

miniatura

Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura

Kąty w trójkątach i czworokątach

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Graniastosłupy

miniatura

Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych

miniatura

Sumy algebraiczne - działania

miniatura

Działania na ułamkach zwykłych - mnożenie i dzielenie

miniatura

Symetria

miniatura