Filtry: Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 592

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Przedstawianie danych – wykresy punktowe i liniowe

miniatura

Przedstawianie danych – tabele i wykresy

miniatura

Czym jest statystyka?

miniatura

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

miniatura

Okrąg i koło - wprowadzenie

miniatura

Jednostki prędkości

miniatura

Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość

miniatura

Obliczanie prędkości przy danej drodze i danym czasie

miniatura

Obliczanie drogi przy danej prędkości i danym czasie

miniatura

Objętość prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Objętość i jednostki objętości - wprowadzenie

miniatura

Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Siatka prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Budowa prostopadłościanu i sześcianu

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Równania w geometrii

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań - zadania z treścią

miniatura

Rozwiązywanie prostych równań

miniatura

Równania z odejmowaniem

miniatura

Rozwiązywanie równań z dodawaniem

miniatura