Filtry: Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 485

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Prawo zachowania masy

miniatura

Prawo stałości składu

miniatura

Masa atomowa i masa cząsteczkowa

miniatura

Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

miniatura

Typy reakcji chemicznych

miniatura

Przemiana fizyczna a reakcja chemiczna

miniatura

Różnica między atomem a cząsteczką

miniatura

Średnia masa atomowa

miniatura

Izotopy

miniatura

Liczba atomowa i liczba masowa. Budowa atomu

miniatura

Położenie pierwiastka w układzie okresowym

miniatura

Układ okresowy pierwiastków

miniatura

Gęstość, masa, objętość

miniatura

Metale i niemetale

miniatura

Dyfuzja

miniatura

Sposoby rozdzielania mieszanin

miniatura

Podział mieszanin

miniatura

Pierwiastek, związek czy mieszanina?

miniatura

Badanie właściwości substancji

miniatura

Zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej

miniatura