Filtry: Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 485

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Dowody matematyczne - wprowadzenie

miniatura

Równania: zadania procentowe

miniatura

Równania - zadania tekstowe

miniatura

Zadania o wieku ludzi

miniatura

Równania - zadania o liczbach

miniatura

Równania - zadania geometryczne

miniatura

Przystawanie trójkątów

miniatura

Pole trójkąta - zadania

miniatura

Pole trójkąta

miniatura

Nierówność trójkąta

miniatura

Podział trójkątów - zadania

miniatura

Podział trójkątów

miniatura

Szacowanie wartości pierwiastków

miniatura

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura

Dodawanie i odejmowanie pierwiastków

miniatura

Rysowanie figur symetrycznych

miniatura

Symetria środkowa w układzie współrzędnych

miniatura

Figury środkowosymetryczne

miniatura

Figury symetryczne względem punktu

miniatura

Symetria osiowa w układzie współrzędnych

miniatura