Fraza: Matematyka Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 218

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura

Wielokąty foremne

miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

miniatura

Sześciokąt foremny

miniatura

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - temperatura

miniatura

Zbiory liczb naturalnych i całkowitych

miniatura

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura

Zadania o prędkości, drodze i czasie

miniatura

Trójkąty podobne w czworokątach

miniatura

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru

miniatura

Wzór ogólny ciągu geometrycznego - zadania

miniatura

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura

Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Zamiana postaci kanonicznej na ogólną i odwrotnie

miniatura