Filtry: Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 218

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Cechy podobieństwa trójkątów

miniatura

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura

Proste równania logarytmiczne

miniatura

Działania na logarytmach

miniatura

Zmiana podstawy logarytmu

miniatura

Logarytm potęgi

miniatura

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

miniatura

Definicja logarytmu

miniatura

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

miniatura

Suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica zbiorów

miniatura

Zbiory liczb naturalnych i całkowitych

miniatura

Zbiór liczb niewymiernych

miniatura

Zbiór liczb wymiernych

miniatura

Walec - zadania

miniatura

Przekrój osiowy walca

miniatura

Pole powierzchni walca

miniatura

Objętość walca

miniatura

Bryły obrotowe

miniatura

Tworzenie wykresów funkcji liniowej

miniatura

Wykresy funkcji

miniatura