Filtry: Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 218

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura

Sześciokąt foremny

miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

miniatura

Wielokąty foremne

miniatura

Podsumowanie brył obrotowych

miniatura

Przekroje graniastosłupów - zadania

miniatura

Przekroje graniastosłupów

miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną - zadania

miniatura

Kąt między prostą a płaszczyzną

miniatura

Proste w przestrzeni - równoległe, prostopadłe i skośne

miniatura

Zamiana postaci iloczynowej na ogólną i kanoniczną

miniatura

Zamiana postaci ogólnej i kanonicznej na iloczynową

miniatura

Postać iloczynowa

miniatura

Rozwiązywanie różnych równań kwadratowych - zadania

miniatura

Rozwiązywanie równań kwadratowych korzystając z delty

miniatura