Fraza: Matematyka Filtry: Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa

Znaleziono 218

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Bryły - zadania

miniatura

Wielokąty foremne

miniatura

Równania kwadratowe i postać iloczynowa

miniatura

Potęgi i pierwiastki

miniatura

Własności funkcji

miniatura

Równania i nierówności liniowe

miniatura

Walce

miniatura

Ciąg arytmetyczny

miniatura

Zbiory liczbowe

miniatura

Ciąg geometryczny

miniatura

Logarytmy

miniatura

Sześciany w wyrażeniach algebraicznych

miniatura

Podobieństwo wielokątów

miniatura

Kąty i koła

miniatura

Trygonometria

miniatura

Wielomiany

miniatura

Wzory skróconego mnożenia

miniatura

Tożsamości trygonometryczne

miniatura

Układy równań – metoda graficzna

miniatura

Funkcje trygonometryczne kąta rozwartego

miniatura