Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1217

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Skróty jednostek długości

miniatura

WYZWANIE ① Jednostki długości i masy

miniatura

Ile wody dodać?

miniatura

Algebraiczne pola figur 1

miniatura

Węglowodany 2

miniatura

Wskaż poprawny zapis 2

miniatura

Notacja na ułamek

miniatura

Przyciąganie czy odpychanie 2

miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą dodawania

miniatura

Zadania tekstowe

miniatura

WYZWANIE ③ Dzielenie pamięciowe

miniatura

Odejmowanie z dziurami 3

miniatura

Mapa Polski - pytanie o odległość rzeczywistą

miniatura

Podzielność przez 5 – teoria

miniatura

Liczby podzielne przez 2, 3 lub 5

miniatura

Płatność z debetem

miniatura

Mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej

miniatura

Zamień ułamek o mianowniku 100 na procent

miniatura

WYZWANIE ① Procenty - wprowadzenie

miniatura

Dzielenie setek przez jedności

miniatura