Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1561

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

Przećwicz: odczytywanie z tabliczki mnożenia wyniku mnożenia dwóch podanych liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania odwrotne 2

Przećwicz: wskazywanie działania odwrotnego do mnożenia lub dzielenia dwóch liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Dzielenie pamięciowe

Przećwicz: średnio trudne dzielenie z resztą i bez reszty, dzielenie w zadaniach tekstowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Czterocyfrowe odejmowanie z pożyczaniem

Przećwicz: odejmowanie pisemne liczb czterocyfrowych wymagające „pożyczania”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mapa Polski - pytanie o odległość na mapie

Przećwicz: obliczanie odległości na mapie znając skalę mapy i odległość rzeczywistą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Modele budynków i pojazdów - rozmiar w skali

Przećwicz: obliczanie rozmiaru modelu znając jego skalę i rzeczywistą wielkość modelowanego obiektu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 10 – ćwiczenie

Przećwicz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie liczb całkowitych

Przećwicz: odejmowanie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, w nawiasach lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień procent na ułamek - przeciąganie

Przećwicz: zamiana procentu wyrażonego liczbą mieszaną na ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Figury

Przećwicz: określanie procentu figur danego typu w zbiorze figur.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie liczb trzycyfrowych zakończonych zerami

Przećwicz: mnożenie liczb trzycyfrowych zakończonych zerami, np 300 · 260.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Poprawne czy nie? (trudne)

Przećwicz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Przekształcanie ułamków

Przećwicz: zamianę ułamka zwykłego skracalnego do mianownika 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125, 200, 250 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną, zamianę liczby dziesiętnej na liczbę mieszaną z ułamkiem o mianowniku 2, 4, 5, 8, 20, 25, 40, 50, 125, 250, zamianę liczby dziesiętnej z prostym rozszerzeniem okresowym na ułamek zwykły, ustalanie, czy podany ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone okresowe czy nieskończone nieokresowe, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i podnoszenie do kwadratu ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych, obliczanie złożonych wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Uzupełnij mnożenie pisemne

Przećwicz: uzupełnianie mnożenia pisemnego dwóch liczb dziesiętnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Działania na liczbach dziesiętnych 2

Przećwicz: mnożenie dwóch ułamków dziesiętnych z wynikiem do czterech cyfr po przecinku, dzielenie w pamięci liczb dziesiętnych przez liczby naturalne, określanie, o ile miejsc należy przesunąć przecinek w liczbie dziesiętnej, aby otrzymać wynik mnożenia lub dzielenia przez wielkokrotność 10, sprawdzenie znajomości zasad mnożenia liczb dziesiętnych, obliczanie objętości sześcianu o długości boku wyrażonej liczbą dziesiętną, wykonywanie dzielenia pisemnego liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną oraz dwu liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym, zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności, szacowanie wyniku mnożenia dwóch liczb dziesiętnych poprzez zaokrąglanie ich do pełnych jedności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skróty jednostek długości

Przećwicz: sprawdzanie znajomości skrótów nazw jednostek długości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Jednostki długości i masy

Przećwicz: sprawdzanie znajomości skrótów nazw jednostek długości, podawanie przeliczników między jednostkami masy,  przeliczanie długości wyrażonych w jednej jednostce na inną jednostkę, przeliczanie masy wyrażonej w danej jednostce na inną jednostkę, wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o jeden lub dwa rzędy, dopasowywanie właściwych jednostek masy do wagi konkretnych przedmiotów lub zwierząt.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ile wody dodać?

Przećwicz: obliczanie, ile wody należy dodać do danego roztworu, aby otrzymać rozcieńczony roztwór o podanym stężeniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: