Wyniki wyszukiwania ( 168 )

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - obliczanie długości boków

Dowiesz się: jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przyprostokątnej, jak obliczyć długości przyprostokątnych w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przeciwprostokątnej.
miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - wprowadzenie

Dowiesz się: jak powstaje trójkąt o kątach 45, 45 i 90 stopni, jakie są zależności między długościami boków w trójkącie 45, 45, 90, jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przyprostokątnej, jak obliczyć długości przyprostokątnych w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przeciwprostokątnej.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

Dowiesz się: jak obliczać długości odcinków w wielokątach z wykorzystaniem trójkątów specjalnych? jak rozpoznawać trójkąty specjalne?
miniatura

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

Dowiesz się: jak zastosować własności trójkąta 30, 60, 90? jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym? jak obliczyć długość przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym?
miniatura

Trójkąt 30, 60, 90

Dowiesz się: jak zauważyć trójkąt 30, 60, 90? jakie są długości boków w trójkącie 30, 60, 90?
miniatura

Pole trójkąta równobocznego

Dowiesz się: jaka jest zależność między długością boku trójkąta równobocznego a jego polem? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego znając jego bok?
miniatura

Wysokość trójkąta równobocznego

Dowiesz się: jaka jest zależność między długością boku trójkąta równobocznego a jego wysokością? jak obliczyć wysokość trójkąta równobocznego? jak obliczyć wysokość trójkąta równobocznego znając jego bok? jak obliczyć bok trójkąta równobocznego znając jego wysokość?
miniatura

Proporcja odwrotna

Dowiesz się: co to jest proporcjonalność odwrotna, jak rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne, jaka jest stała wielkość w proporcjonalności odwrotnej, jak obliczyć wartość niewiadomą wartość w proporcjonalności odwrotnej.
miniatura

Proporcja prosta

Dowiesz się: co to jest proporcjonalność prosta, jak rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne, jak obliczyć niewiadomą wartość w proporcjonalności prostej.
miniatura

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

Dowiesz się: co to jest proporcja, na ile równych części należy podzielić daną wielkość w proporcji, co to znaczy podział a:b, co to znaczy podział a:b:c.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

Dowiesz się: jak stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach z trójkątami, jak rozwiązywać zadania z treścią korzystając z twierdzenia Pitagorasa.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

Dowiesz się: jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości dłuższego boku prostokąta znając długość krótszego boku i przekątnej, jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia boku kwadratu znając długość przekątnej, jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości boku rombu znając długości przekątnych.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

Dowiesz się: jak stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków w układzie współrzędnych.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

Dowiesz się: jak korzystać z twierdzenia Pitagorasa do obliczania długości boków trójkąta prostokątnego.
miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

Dowiesz się: obliczyć długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając długości dwóch pozostałych.
miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

Dowiesz się: czym jest twierdzenie Pitagorasa, jak można zapisać je w postaci wzoru, w jakich sytuacjach można stosować to twierdzenie, jak wygląda dowód twierdzenia Pitagorasa.
miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

Dowiesz się: jak udowodnić, że dwie figury są przystające.
miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

Dowiesz się: jak udowodnić, że dwie figury są przystające.
miniatura

Dowody matematyczne - pole

Dowiesz się: jak rozwiązać zadanie: Na rysunku prostokąt ABCD podzielono na 6 kwadratów: jeden duży, dwa średnie i trzy małe. Uzasadnij, że pole powierzchni dużego kwadratu jest większe niż połowa powierzchni prostokąta ABCD. Rysunek znajdziesz w wideo. jak rozwiązać zadanie: Każdy bok trójkąta równobocznego ABC podzielono na 3 równe części, jak na rysunku. Uzasadnij, że pole czworokąta EBGH stanowi cztery dziewiąte pola całej figury. Rysunek znajdziesz w wideo.
miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

Dowiesz się: jak udowadniać zadania dotyczące rachunku kątów.