Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1965

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Wiedząc, że ... logarytmy 2.0

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Działania na logarytmach

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Logarytm logarytmu

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wiedząc, że ... logarytmy

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Potęga logarytmu

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Bieguny zwojnicy 1

Przećwicz: zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, przez którą prąd płynie w zaznaczonym kierunku (zastosowanie reguły prawej ręki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebra tekstowo 1

Przećwicz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Liczymy cyfry 1

Przećwicz: sortowanie liczb naturalnych pod względem liczby cyfr.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Układamy liczbę 2

Przećwicz: zapisywanie reprezentacji słownej liczby pięciocyfrowej lub dłuższej, podanej w formie sumy rzędów wielkości, za pomocą cyfr.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wybierz zaokrąglenie 1

Przećwicz: wybieranie poprawnego zaokrąglenia podanej liczby naturalnej do dziesiątek, setek i tysięcy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ułamek słowa

Przećwicz: zapisywanie ułamkiem jaką częścią całości jest dana litera w słowie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ułamki o określonych cechach 2

Przećwicz: wyszukiwanie ułamków o podanych cechach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rysunkowo – ułamki równoważne

Przećwicz: dopisywanie ułamków równoważnych na podstawie rysunku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Charakterystyka ułamków

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do ułamków o podanych cechach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Jakim prawem?

Przećwicz: obliczanie sumy z zastosowaniem prawa przemienności i łączności dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie w pamięci

Przećwicz: odejmowanie w pamięci - trudniejsze przypadki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Czas na porównania 2

Przećwicz: porównywanie liczb mieszanych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pierwiastek sześcienny z ułamka zwykłego

Przećwicz: obliczanie pierwiastka sześciennego z ułamka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czar par sześciennych

Przećwicz: wyszukiwanie pierwiastków sobie rónych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: