Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1470

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne z dziurami

Przećwicz: uzupełnianie brakujących cyfr w operacji mnożenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Proste dzielenie pisemne z resztą

Przećwicz: obliczanie wyniku dzielenia metodą pisemną oraz reszty z tego dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie jajek na pudełka

Przećwicz: sprawdzanie, ile razy dana liczba mieści się w drugiej liczbie, na przykładzie z życia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczby dwucyfrowej

Przećwicz: dzielenie pisemne liczby dwucyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne liczby trzycyfrowej

Przećwicz: dzielenie pisemne liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb trzycyfrowych z resztą

Przećwicz: dzielenie pisemne liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową, która nie jest jej dzielnikiem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb trzycyfrowych - kolejne kroki

Przećwicz: uzupełnianie dzielenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb czterocyfrowych - kolejne kroki

Przećwicz: uzupełnianie dzielenia pisemnego liczby czterocyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - klocki

Przećwicz: dzielenie pisemne liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową (przeciągnij i upuść).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - klocki

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową (klocki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

Przećwicz: mnożenie liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową bez przenoszenia, dzielenie liczby dwucyfrowej bez zer przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

Przećwicz: mnożenie liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową z przenoszeniem, w tym liczby z zerami w środku, dzielenie liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową, w tym liczby z zerami w środku, z resztą lub bez reszty, proste zadania tekstowe wymagające dzielenia, które można wykonać pisemnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

Przećwicz: uzupełnianie zapisu mnożenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową, uzupełnianie zapisu dzielenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień ułamek zwykły na procent

Przećwicz: zamiana prostych ułamków właściwych i niewłaściwych na procent.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień procent na ułamek - przeciąganie

Przećwicz: zamiana procentu wyrażonego liczbą mieszaną na ułamek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień ułamek o mianowniku 100 na procent

Przećwicz: zamiana ułamka zwykłego o mianowniku 100 na procent.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień procent na ułamek zwykły

Przećwicz: zamiana procentu wyrażonego liczbą naturalną na prosty ułamek zwykły.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień liczbę dziesiętną na procent

Przećwicz: zamiana liczby dziesiętnej na procent.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: