Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1470

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Odejmowanie setek od tysięcy

Przećwicz: odejmowanie liczby trzycyfrowej od czterocyfrowej, np. 6500 – 500.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie tysięcy

Przećwicz: odejmowanie liczb czterocyfrowych, np. 6500 – 3300.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie tysięcy od dziesiątek tysięcy

Przećwicz: odejmowanie liczb czterocyfrowych od pięciocyfrowych, np. 14000 – 6000.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie dużych liczby - uzupełnij odjemną lub odjemnik

Przećwicz: uzupełnianie odjemnej lub odjemnika w odejmowaniu liczby cztero- lub pięciocyfrowej od liczby pięciocyfrowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie dziesiątek przez dziesiątki

Przećwicz: mnożenie liczby wielokrotności 10 przez wielokrotność 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie dziesiątek przez jedności

Przećwicz: mnożenie liczby jednocyfrowej przez wielokrotność 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie dziesiątek przez setki

Przećwicz: mnożenie wielokrotności 10 przez wielokrotność 100.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie dziesiątek przez liczby wielocyfrowe

Przećwicz: mnożenie wielokrotności 10 przez liczby pięciocyfrowe z 2-4 zerami na końcu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie liczb trzycyfrowych zakończonych zerami

Przećwicz: mnożenie liczb trzycyfrowych zakończonych zerami, np 300 · 260.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie setek przez jedności

Przećwicz: dzielenie liczb trzycyfrowych zakończonych 1-2 zerami przez jedności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie dziesiątek tysięcy przez setki

Przećwicz: dzielenie wielokrotności 10000 przez wielokrotności 100.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie setek przez dziesiątki

Przećwicz: dzielenie wielokrotności 100 przez wielokrotności 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie tysięcy przez setki

Przećwicz: dzielenie liczb czterocyfrowych zakończonych 2-3 zerami przez liczby trzycyfrowe zakończone 1-2 zerami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Szacowanie - zadania tekstowe 1

Przećwicz: szacowanie wyniku dodawania i mnożenia w zadaniach tekstowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Szacowanie - zadania tekstowe 2

Przećwicz: szacowanie wyniku dzielenia w zadaniach tekstowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Działania pamięciowe na dużych liczbach

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie trzech liczb

Przećwicz: odejmowanie trzech liczb czterocyfrowych, które można sobie ułatwić stosując przemienność.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Działania pamięciowe na dużych liczbach

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami, szacowanie wyniku dodawania kilku dużych liczb, działania na dużych liczbach w zadaniach tekstowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Działania pamięciowe na dużych liczbach

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami w trudniejszych przykładach, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami w trudniejszych przykładach, uzupełnianie składników w dodawaniu albo odjemnej lub odjemnika w odejmowaniu dużych liczb, odejmowanie trzech dużych liczb, szacowanie wyniku mnożenia kilku liczb wielocyfrowych, działania na dużych liczbach w zadaniach tekstowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Suma razy liczba

Przećwicz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: