Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 595

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Co to jest ładunek

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przeliczanie kulombów

Przećwicz: przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyczyny własności elektrycznych

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyciąganie czy odpychanie 2

Przećwicz: ustalanie, czy dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ładunki elektryczne 1

Przećwicz: odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru o własności ładunków elektrycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Grzebień i balonik

Przećwicz: uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 1

Przećwicz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 2

Przećwicz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Jak działa elektryzowanie

Przećwicz: wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 3

Przećwicz: wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Naelektryzowane kulki 4

Przećwicz: ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Elektroskop

Przećwicz: ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Własności indukcji elektrostatycznej

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Posegreguj zjawiska

Przećwicz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Doświadczenia elektrostatyczne

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Elektrostatyka

Przećwicz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne. ustalanie, czy dane ładunki lub dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać, odpowiadanie na pytania o własności ładunków elektrycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Elektrostatyka

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych, wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych, uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów, odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną, odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Elektrostatyka

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów, przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek, ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek, ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących, wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zamień jednostki temperatury C-K

Przećwicz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Porównaj energię wewnętrzną 1

Przećwicz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane temperatury i masy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: