Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 595

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Jak odchyli się ramka?

Przećwicz: wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zaznacz bieguny

Przećwicz: identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrotowa ramka

Przećwicz: wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Magnetyzm

Przećwicz: wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy, wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego, wskazywanie rysunku, na którym prawidłowo przedstawiono ustawienie igły kompasu przy przewodniku liniowym lub zwojnicy, przez które płynie prąd, wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne, wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Magnetyzm

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi, odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków, wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, wskazywanie reakcji igły magnetycznej na zwojnicę i zaznaczanie jej biegunów, odpowiadanie na pytania dotyczące własności zwojnicy, identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Magnetyzm

Przećwicz: ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice będą się przyciągać czy odpychać, ustalanie, czy przez zwojnicę płynie prąd, mając dany rozkład domen magnetycznych w rdzeniu, wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebra tekstowo 1

Przećwicz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebra tekstowo 2

Przećwicz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebra tekstowo 3

Przećwicz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ślimak i figury

Przećwicz: zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kolejne liczby

Przećwicz: zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących kolejne liczby w danym szeregu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Suma kolejnych liczb

Przećwicz: zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących sumę kolejnych liczb naturalnych i określanie jej podzielności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kwadrat i prostokąt

Przećwicz: obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pola trójkątów

Przećwicz: obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kostka brukowa

Przećwicz: obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Gwiazdy i liście

Przećwicz: zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wzór z trapezów

Przećwicz: obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tego trapezu we danym wzorze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wzór z cegieł

Przećwicz: obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tej cegły w danym wzorze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poplątane przekątne

Przećwicz: ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Sumy algebraiczne - działania

Przećwicz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta, mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru, obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej, obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: