Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 595

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Dopasuj równania

Przećwicz: dopasowywanie równania z jedną niewiadomą do zależności opisanej tekstem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Co ma więcej cukru?

Przećwicz: ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Rozcieńczanie syropu i solanki

Przećwicz: ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ile wody dodać?

Przećwicz: obliczanie, ile wody należy dodać do danego roztworu, aby otrzymać rozcieńczony roztwór o podanym stężeniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Równania - zadania

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwiema liczbami, m.in. wiekiem dwóch osób, uzupełnianie treści zadania w taki sposób, aby ułożone dla niego równanie miało sens, ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Równania - zadania

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boków trapezu, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwoma ułamkami, dopasowywanie równania z jedną niewiadomą do zależności opisanej tekstem, ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Równania - zadania

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boku prostokąta, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między cyframi w liczbie lub wiekiem trzech osób, obliczanie, ile wody należy dodać do danego roztworu, aby otrzymać rozcieńczony roztwór o podanym stężeniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne w geometrii 2

Przećwicz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne w geometrii 3

Przećwicz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury w trudniejszych przypadkach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czynnik przed nawias 1

Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czynnik przed nawias 2

Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czynnik przed nawias 3

Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej dwie zmienne, co najmniej jedną w drugiej potędze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wspólne litery 1

Przećwicz: wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wspólne litery 2

Przećwicz: wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wspólne litery 3

Przećwicz: wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Oblicz w pamięci 1

Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika w celu ułatwienia sobie obliczenia wartości wyrażenia w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Oblicz w pamięci 2

Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika w celu ułatwienia sobie obliczenia wartości wyrażenia w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Uprość wyrażenie

Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika w celu uproszczenia wyrażenia zawierającego liczby wymierne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebraiczne pola figur 2

Przećwicz: mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danej figury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebraiczne pola figur 1

Przećwicz: mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: