Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 595

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Posegreguj tłuszcze

Przećwicz: segregowanie tłuszczów według pochodzenia i stanu skupienia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czy to kwas tłuszczowy? 1

Przećwicz: wskazywanie kwasu tłuszczowego wśród podanych kwasów organicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czy to kwas tłuszczowy? 2

Przećwicz: wskazywanie kwasu tłuszczowego wśród podanych kwasów organicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czy to kwas tłuszczowy? 3

Przećwicz: wskazywanie kwasu tłuszczowego wśród podanych kwasów organicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Biologiczne związki organiczne

Przećwicz: odpowiadanie na proste pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych, tłuszczów, cukrów prostych i złożonych, aminokwasów i białek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Biologiczne związki organiczne

Przećwicz: odpowiadanie na trudniejsze pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych, tłuszczów, cukrów prostych i złożonych, aminokwasów i białek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Biologiczne związki organiczne

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych, tłuszczów, cukrów prostych i złożonych, aminokwasów i białek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wybrakowane sumy

Przećwicz: uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pierwiastki w nawiasach

Przećwicz: ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wskaż poprawny zapis 1

Przećwicz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wskaż większą liczbę

Przećwicz: wskazywanie większej z dwóch liczb zapisanych w notacji wykładniczej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wskaż poprawny zapis 2

Przećwicz: wskazywanie poprawnego zapisu danej liczby naturalnej w notacji wykładniczej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Uszereguj podane liczby

Przećwicz: porządkowanie podanych liczb w notacji wykładniczej w kolejności rosnącej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dopasuj potęgi

Przećwicz: wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi 2, 1, 0, –1 i –2.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Potęgowanie z minusem

Przećwicz: wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Potęgowanie z minusem ekstra

Przećwicz: wskazywanie wartości danej liczby dziesiętnej lub mieszanej po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Posegreguj liczby

Przećwicz: wskazywanie wyrażeń z potęgą całkowitą równych podanej liczbie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloczyn potęg 1

Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloczyn potęg 2

Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloczyn potęg 3

Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, w tym potęg o podstawie ułamkowej, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: