Wyniki wyszukiwania ( 2517 )

miniatura

Oszacuj wyniki działań

Przećwiczysz: szacowanie, czy wyniki mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych są większe czy mniejsze od podanej liczby.
miniatura

Szacowanie mnożenia

Przećwiczysz: szacowanie wyniku mnożenia dwóch liczb dziesiętnych poprzez zaokrąglanie ich do pełnych jedności.
miniatura

Większa czy mniejsza?

Przećwiczysz: określanie, czy suma dwóch liczb dziesiętnych jest większa czy mniejsza od podanej liczby.
miniatura

Rozwinięcia okresowe

Przećwiczysz: zaokrąglanie liczb dziesiętnych z rozwinięciem okresowym.
miniatura

Trzy zaokrąglenia

Przećwiczysz: zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności.
miniatura

Wskaż zaokrąglenie

Przećwiczysz: wskazywanie poprawnego zaokrąglenia podanej liczby dziesiętnej.
miniatura

Sposób na dzielenie liczb dziesiętnych

Przećwiczysz: uzupełnianie zdań opisujących sposób dzielenia pisemnego liczb dziesiętnych.
miniatura

Podziel pisemnie

Przećwiczysz: wykonywanie dzielenia pisemnego liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną poprzez przeciąganie cyfr.
miniatura

Podziel i wstaw

Przećwiczysz: dzielenie pisemne liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną z wynikiem będącym liczbą naturalną lub prostą liczbą dziesiętną.
miniatura

Akwarium

Przećwiczysz: obliczanie objętości sześcianu o długości boku wyrażonej liczbą dziesiętną.
miniatura

Powierzchnia pokoju

Przećwiczysz: obliczanie pola kwadratu o podanym boku wyrażonym liczbą dziesiętną.
miniatura

Uzupełnij mnożenie pisemne

Przećwiczysz: uzupełnianie mnożenia pisemnego dwóch liczb dziesiętnych.
miniatura

Notatka z lekcji

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości zasad mnożenia liczb dziesiętnych poprzez uzupełnienie notatki z lekcji.
miniatura

Ile cyfr po przecinku?

Przećwiczysz: ustalanie, ile cyfr po przecinku będzie miała liczba będąca wynikiem mnożenia dwóch liczb dziesiętnych.
miniatura

Dopasuj ilorazy

Przećwiczysz: dopasowywanie dzielenia liczby dziesiętnej okresowej lub nieokresowej przez wielokrotność 10 do wyniku tego działania.
miniatura

Przesuwanie przecinka – dzielenie

Przećwiczysz: określanie, o ile miejsc należy przesunąć przecinek w liczbie dziesiętnej, aby otrzymać wynik dzielenia przez wielkokrotność 10.
miniatura

Cyfra po cyfrze – dzielenie

Przećwiczysz: wstawianie cyfra po cyfrze wyniku dzielenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10.
miniatura

Dopasuj iloczyny

Przećwiczysz: dopasowywanie mnożenia liczby dziesiętnej okresowej lub nieokresowej przez wielokrotność 10 do wyniku tego działania.
miniatura

Przesuwanie przecinka – mnożenie

Przećwiczysz: określanie, o ile miejsc należy przesunąć przecinek w liczbie dziesiętnej, aby otrzymać wynik mnożenia przez wielkokrotność 10.
miniatura

Cyfra po cyfrze – mnożenie

Przećwiczysz: wstawianie wyniku mnożenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10 poprzez przeciąganie cyfr.