Wyniki wyszukiwania ( 2517 )

miniatura

Działania odwrotne 2

Przećwiczysz: wskazywanie działania odwrotnego do mnożenia lub dzielenia dwóch liczb.
miniatura

Działania odwrotne 1

Przećwiczysz: wskazywanie działania odwrotnego do mnożenia lub dzielenia dwóch liczb.
miniatura

Więcej niż 100%

Opis: interaktywna wersja wideolekcji.
miniatura

Mnożenie w Minecrafcie

Przećwiczysz: stosowanie przemienności i łączności mnożenia do rozwiązywania zadań umieszczonych w praktycznym kontekście, ustalanie na podstawie obliczeń, czy wartość jest wystarczająca do spowodowania określonego skutku, wykonywanie obliczeń dla różnych wariantów sytuacji przedstawionej w zadaniu.
miniatura

WYZWANIE ③ Mnożenie pamięciowe

Przećwiczysz: korzystanie z rozdzielności mnożenia względem odejmowania, korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, zadania tekstowe wymagające mnożenia w pamięci.
miniatura

WYZWANIE ② Mnożenie pamięciowe

Przećwiczysz: twierdzenia i pojęcia dotyczące mnożenia, korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania.
miniatura

Wstaw brakującą liczbę

Przećwiczysz: uzupełnianie mnożenia trzech prostych liczb.
miniatura

WYZWANIE ① Mnożenie pamięciowe

Przećwiczysz: korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania, mnożenie przez 10, 100, 1000, odczytywanie wyników działań z tabliczki mnożenia.
miniatura

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe 2

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających mnożenia pamięciowego kilku liczb.
miniatura

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających mnożenia pamięciowego kilku liczb naturalnych.
miniatura

Oblicz korzystając z rozdzielności

Przećwiczysz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania do pomnożenia w pamięci liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową.
miniatura

Rozdzielność mnożenia

Przećwiczysz: uzupełnianie działania wykorzystującego rozdzielność mnożenia względem dodawania.
miniatura

Mnożenie przez 10, 100, 1000

Przećwiczysz: mnożenie prostej liczby naturalnej przez 10, 100 lub 1000.
miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 1

Przećwiczysz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem odejmowania.
miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 2

Przećwiczysz: odgadywanie iloczynu rozpisanego zgodnie z rozdzielnością mnożenia względem dodawania.
miniatura

Mnożenie - prawda czy fałsz

Przećwiczysz: znajomość zasad i pojęć dotyczących mnożenia.
miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą dodawania

Przećwiczysz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania w najprostszych przykładach.
miniatura

Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

Przećwiczysz: odczytywanie z tabliczki mnożenia wyniku mnożenia dwóch podanych liczb.
miniatura

Oblicz korzystając z łączności mnożenia

Przećwiczysz: stosowanie łączności mnożenia do ułatwienia sobie obliczeń.
miniatura

Przemienność mnożenia - karty

Przećwiczysz: zastosowanie przemienności mnożenia do określania możliwości rozłożenia kart do gry.