Wyniki wyszukiwania ( 67 )

miniatura

Wskaż przepływ ciepła 2

Przećwiczysz: wskazywanie kierunku przepływu ciepła, mając pokazane grafiki z liczbą i prędkością cząsteczek.
miniatura

Kiedy zachodzi przepływ ciepła?

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące przepływu ciepła.
miniatura

Które ciało ogrzało się bardziej?

Przećwiczysz: wskazywanie, które z ciał ma wyższą temperaturę po otrzymaniu tej samej ilości ciepła.
miniatura

Wskaż przepływ ciepła 1

Przećwiczysz: wskazywanie kierunku przepływu ciepła, mając dane temperatury substancji.
miniatura

Porównaj energię wewnętrzną 2

Przećwiczysz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane grafiki obrazujące liczbę i prędkość cząsteczek.
miniatura

Zamień jednostki temperatury C-F

Przećwiczysz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita i odwrotnie.
miniatura

Porównaj energię wewnętrzną 1

Przećwiczysz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane temperatury i masy.
miniatura

Zamień jednostki temperatury C-K

Przećwiczysz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie.
miniatura

WYZWANIE ③ Elektrostatyka

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące zjawisk odpowiedzialnych za własności przewodników elektrycznych i izolatorów, przeliczanie wielkości ładunku elektrycznego wymagające zamiany jednostek, ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek, ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących, wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.
miniatura

WYZWANIE ② Elektrostatyka

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych, wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk, wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych, uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów, odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną, odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
miniatura

WYZWANIE ① Elektrostatyka

Przećwiczysz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne. ustalanie, czy dane ładunki lub dwa naelektryzowane przedmioty będą się przyciągać czy odpychać, odpowiadanie na pytania o własności ładunków elektrycznych.
miniatura

Doświadczenia elektrostatyczne

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną.
miniatura

Posegreguj zjawiska

Przećwiczysz: kategoryzowanie zjawisk fizycznych na elektrostatyczne i inne.
miniatura

Własności indukcji elektrostatycznej

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.
miniatura

Elektroskop

Przećwiczysz: ustalanie reakcji elektroskopu na zetknięcie z ciałem posiadającym określony ładunek.
miniatura

Naelektryzowane kulki 4

Przećwiczysz: ustalanie wielkości ładunku w kulombach po zetnięciu dwóch lub więcej ciał przewodzących.
miniatura

Naelektryzowane kulki 3

Przećwiczysz: wskazywanie sytuacji, w której kule po zetnięciu będą oddziaływać na siebie w określony sposób.
miniatura

Jak działa elektryzowanie

Przećwiczysz: wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk.
miniatura

Naelektryzowane kulki 2

Przećwiczysz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.
miniatura

Naelektryzowane kulki 1

Przećwiczysz: wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych.