Wyniki wyszukiwania ( 2 )

miniatura

Pojęcia w geometrii

Dowiesz się: co to jest punkt, prosta, łamana, odcinek, czym różni się łamana otwarta od łamanej zamkniętej, kiedy odcinki są prostopadłe, a kiedy są równoległe, jak wyznaczyć odległość punktu od prostej.
miniatura

Odcinki w graniastosłupach

Dowiesz się: jakie odcinki nazywamy przekątnymi graniastosłupów, jakie odcinki nazywamy przekątnymi ścian.