Wyniki wyszukiwania ( 1 )

miniatura

Twierdzenie Talesa

Dowiesz się: co to jest twierdzenie Talesa i jak je wykorzystywać w zadaniach, co to jest twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa, jak sprawdzić, czy proste przecinające ramiona kąta są równoległe, jak układać proporcje i wykorzystywać je do określania długości odcinków na ramionach kąta przeciętych dwiema prostymi równoległymi.