Wyniki wyszukiwania ( 2517 )

miniatura

Alarm w szkole

Dowiesz się: jak należy postępować, jeśli usłyszysz w szkole alarm, co to jest ewakuacja i co należy zrobić, aby przebiegła sprawnie, jak wyglądają i co oznaczają konkretne znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej, w jakim celu na każdym piętrze powinien znajdować się plan ewakuacji.
miniatura

Bezpieczeństwo w pracowni technicznej

Dowiesz się: jak zachowywać się w pracowni technicznej, aby praca na zajęciach przebiegała bezpiecznie, co oznacza skrót BHP, jak prawidłowo korzystać z narzędzi, których używasz podczas pracy, dlaczego warto używać podkładek na stół, jak ułożyć na stole narzędzia i przybory, aby zachować porządek, jak podczas pracy postępować z klejem oraz klejem na gorąco, co zrobić, gdy podczas lekcji się zranisz albo źle poczujesz.
miniatura

Technika wokół nas

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak zachowywać się w pracowni technicznej, aby praca na zajęciach przebiegała bezpiecznie, oraz jak postępować, jeśli usłyszysz w szkole alarm. Poznasz pojęcie „ewakuacja” i będziesz wiedzieć, jak się zachować, aby przebiegła sprawnie. Ponadto dowiesz się, jak dbać o środowisko, czym jest zasada 4U i jak ją stosować w praktyce.
miniatura

4 pory roku

Dowiesz się: jakie są cechy różnych pór roku; jak opisywać i porównywać cechy pogody w różnych porach roku.
miniatura

Zjawiska pogodowe

Dowiesz się: o krótkotrwałych lecz gwałtownych zjawiskach pogodowych, jak burza, ulewa, wichura, tornado, grad, zawieja śnieżna, ale także tęcza czy rosa; jakie mogą być następstwa takich zjawisk; jak należy się zachować podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
miniatura

Temperatura

Dowiesz się: jakie przyrządy służą do pomiaru temperatury powietrza; jak odczytywać wartości pomiaru temperatury stosując właściwe jednostki; jakie są przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego.
miniatura

Opady i osady

Dowiesz się: co nazywamy opadem, a co osadem atmosferycznym, jakie mogą być stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych; jak należy się zachować w trakcie niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej).
miniatura

Składniki pogody

Dowiesz się: jakie są składniki pogody; co to jest ciśnienie atmosferyczne; jak można określić kierunek wiatru i jego siłę; jak się nazywają przyrządy służące do pomiaru temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru, ciśnienia, opadów atmosferycznych; jak prowadzić obserwacje składników pogody, zapisywać i analizować ich wyniki.
miniatura

Obserwacje pogody

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są składniki pogody i przyrządy służące do ich pomiaru. Poznasz przykłady opadów i osadów atmosferycznych, ich stan skupienia oraz takie zjawiska pogodowe jak burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna. Ponadto dowiesz się, jak się zachowywać podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
miniatura

Położenie Słońca w ciągu roku

Dowiesz się: jak opisywać zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu roku; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w różnych porach roku.
miniatura

Położenie Słońca w ciągu doby

Dowiesz się: jaka jest zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia; jak zmienia się położenie Słońca na niebie w ciągu doby; jak wskazywać w terenie oraz na schemacie (lub w horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia.
miniatura

Planowanie wycieczki z mapą

Dowiesz się: jak wykonać i opisać szkic okolicy szkoły; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak korzystać z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki.
miniatura

Mapy i plany

Dowiesz się: jakie są różnice między planem a mapą; jak rysuje się plany różnych obiektów; jak odczytywać informacje z planu i mapy posługując się legendą; jak wskazywać na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły.
miniatura

Kierunki geograficzne

Dowiesz się: czym jest linia widnokręgu; jakie są główne kierunki geograficzne; jak wyznaczać kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą gnomonu; jak odnajdywać kierunki główne w terenie.
miniatura

Ja w terenie

Opis: Z tej playlisty nauczysz się konstruować plany i mapy oraz korzystać z nich planując wycieczkę. Ponadto nauczysz się nazywać i wyznaczać kierunki geograficzne posługując się kompasem lub gnomonem. Dowiesz się też, jak zmienia się położenie Słońca w ciągu doby i w ciągu roku.
miniatura

Gdy drogi się krzyżują

Dowiesz się: w jaki sposób drogi mogą się łączyć i przecinać, co określamy mianem skrzyżowania, jakie są podstawowe rodzaje skrzyżowań dróg.
miniatura

Rodzaje znaków drogowych

Dowiesz się: po co na drogach są znaki drogowe, jakie są rodzaje znaków drogowych, które znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych.
miniatura

Bezpieczeństwo w podróży

Dowiesz się: jakie są zasady podróżowania środkami komunikacji zbiorowej, jak kupić i aktywować bilet, jak czytać rozkład jazdy, jak zachowywać się w pojeździe komunikacji zbiorowej.
miniatura

Pieszy poza miastem

Dowiesz się: jak poruszać się po drodze poza miastem jako pieszy, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię poza miastem, dlaczego idąc drogą poza miastem warto nosić odblaski i jaskrawe elementy garderoby, czym jest i jak powinna poruszać się drogą kolumna pieszych, jak bezpiecznie przechodzić przez tory kolejowe.
miniatura

Pieszy w mieście

Dowiesz się: jak poruszać się po mieście jako pieszy, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jakie są rodzaje przejść dla pieszych i kto ma na nich pierwszeństwo, co to jest zasada ograniczonego zaufania.