Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • czym jest mieszanina i jak powstaje,
  • jak dzielimy mieszaniny,
  • czym jest mieszanina jednorodna, a czym niejednorodna,
  • jak odróżnić mieszaniny jednorodne od niejednorodnych.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Zapewne zdarzyło ci się mieszać różne rzeczy, na przykład sałatkę warzywną, zupę w garnku czy herbatę z cukrem. Mieszając ze sobą dwie lub więcej rzeczy otrzymaliśmy właśnie mieszaninę. Przykład sałatki warzywnej pokazuje jeszcze jedną, ciekawą właściwość mieszanin. Po zmieszaniu składników objętość jest mniejsza niż objętość wyjściowych marchewek, groszków i ziemniaków. To zjawisko nazywamy kontrakcją. Polega ona na tym, że mniejsze cząstki wchodzą pomiędzy większe, wypełniając puste przestrzenie. Dzięki temu końcowa objętość mieszaniny jest mniejsza niż objętość jej składników. Mieszaniny takie, jak sałatka warzywna czy woda z piaskiem, to tak zwane mieszaniny niejednorodne. Ich składniki możemy odróżnić gołym okiem, bez użycia mikroskopu. Do mieszanin niejednorodnych zaliczamy też na przykład kawę mieloną zmieszaną z cukrem, zupę warzywną, czy leczo. Innym rodzajem mieszaniny jest mieszanina jednorodna, czyli taka, w której gołym okiem nie widać jej składników. Czy możesz podać przykłady takich mieszanin? Najbardziej znane mieszaniny to powietrze i woda. Powietrze to mieszanina różnych gazów, cieczy (na przykład kropel wody) i ciał stałych (na przykład pyłów). Woda to ciekła mieszanina jednorodna. W skład wody jako mieszaniny wchodzą też sole mineralne i rozpuszczone gazy. Jednorodne mieszaniny to nie tylko ciecze, czy gazy, ale również ciała stałe, na przykład stopy metali jak stal, mosiądz i brąz. Ze stali produkuje się dziś sztućce, a kiedyś różnego rodzaju broń – miecze, szable, groty strzał. Przykłady innych mieszanin jednorodnych to herbata, roztwór soku w wodzie ocet, czy benzyna. Czy potrafisz wyjaśnić jak powstaje mieszanina? Przez wymieszanie ze sobą dwóch lub więcej składników. Jak dzielimy mieszaniny? Na jednorodne i niejednorodne. Jaka jest między nimi różnica? Składników mieszanin jednorodnych nie można odróżnić gołym okiem ani zobaczyć przez lupę, zaś w mieszaninach niejednorodnych możemy zobaczyć przynajmniej jeden składnik. Mieszanina to dwie lub więcej substancji wymieszanych ze sobą w dowolnych proporcjach. Mieszaniny mogą być jednorodne lub niejednorodne. W tym filmie wyjaśniliśmy czym jest mieszanina. Więcej filmów z chemii znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


KamranAydinov (Licencja Freepik)
congerdesign (Licencja Pixabay)
8385 (Licencja Pixabay)
LubosHouska (Licencja Pixabay)
ambadysasi (Licencja Pixabay)
IO-Images (Licencja Pixabay)
Clker-Free-Vector-Images (Licencja Pixabay)
Catkin (Licencja Pixabay)
pxfuel (CC0)
Simon (Licencja Pixabay)
Baudolino (Licencja Pixabay)
Valeryna (Licencja Pixabay)
MarPockStudios (Licencja Pixabay)
cocoparisienne (Licencja Pixabay)
JulkaWild (Licencja Pixabay)
AlLes (Licencja Pixabay)
brgfx (Licencja Freepik)
JESHOOTS-com (Licencja Pixabay)
Burger (Domena publiczna)
Myriams-Fotos (Licencja Pixabay)
qimono (Licencja Pixabay)
katemangostar (Licencja Freepik)
Katalyst Education (CC BY)