Liczba atomowa i liczba masowa. Budowa atomu

Playlista: Wewnętrzna budowa materii

Z tego filmu dowiesz się:


  • z jakich elementów zbudowane jest jądro atomowe,
  • o czym mówi nam liczba atomowa Z,
  • jakie informacje zawiera liczba masowa A,
  • jak obliczamy liczbę neutronów w jądrze,
  • które cząstki decydują o masie pierwiastka,
  • jaki ładunek niosą cząstki budujące atom.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Zofia Borysiewicz

Materiały: Zofia Borysiewicz

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.