Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych

Playlista: Tworzenie związków chemicznych

Z tego filmu dowiesz się:


  • jakie są właściwości fizyczne i chemiczne związków jonowych oraz kowalencyjnych,
  • w jakich stanach skupienia występują związki jonowe oraz kowalencyjne,
  • jaka jest rozpuszczalność związków jonowych i kowalencyjnych w rozpuszczalnikach polarnych i niepolarnych,
  • jak związki jonowe i kowalencyjne przewodzą prąd elektryczny i ciepło.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Patrycja Ostrowska

Materiały: Patrycja Ostrowska, Dobrawa Szlachcikowska, Zofia Borysiewicz

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by