Woda i jej właściwości

Playlista: Woda i roztwory

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak jest zbudowana cząsteczka wody,
  • jakie są właściwości wody wynikające z budowy jej cząsteczki,
  • na czym polega zjawisko podsiąkania,
  • na czym polega topnienie, skraplanie, krzepnięcie, parowanie, sublimacja i resublimacja,
  • dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem,
  • dlaczego organizmy wodne przeżywają mroźną zimę w zbiornikach wodnych.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Doświadczenia: Angelika Apanowicz, Zofia Borysiewicz

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by