Rozpuszczalność substancji

Playlista: Woda i roztwory

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest rozpuszczalność,
  • jak zmienia się rozpuszczalność ciał stałych, a jak gazów w zależności od temperatury,
  • jak na rozpuszczanie wpływa - mieszanie i stopień rozdrobnienia substancji,
  • jak odczytywać informacje z wykresów krzywych rozpuszczalności i tabel rozpuszczalności,
  • co to znaczy, że roztwór jest nasycony, nienasycony, przesycony.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.