Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • na czym polega i jak przebiega reakcja polimeryzacji,
  • co to jest polimer i monomer,
  • które związki ulegają polimeryzacji,
  • gdzie wykorzystuje się produkty polimeryzacji.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Czy wiesz, że w niektórych szkołach, szpitalach sklepach czy galeriach handlowych przeprowadza się proces polimeryzacji podłogi? Dzięki niemu podłoga zyskuje między innymi antypoślizgowość, odporność na wodę i zabrudzenia czy uszkodzenia. Wygląda też bardzo ładnie. Polimeryzacja podłóg ułatwia ich pielęgnację i utrzymanie w dobrym stanie. Zastanawiało cię kiedyś na czym polega proces polimeryzacji? Prześledźmy mechanizm polimeryzacji na przykładzie etenu. Na pewno robiliście choć raz papierowy łańcuch na choinkę. Pojedyncze oczka łączyliście ze sobą tworząc długą strukturę łańcucha. Podobnie przebiega proces polimeryzacji cząsteczek. Rozpoczynając taką reakcję w cząsteczce etenu rozrywa się jedno z wiązań pomiędzy atomami węgla. W wyniku rozerwania wiązania atomy węgla uzyskują po jednym wolnym wiązaniu i mogą przyłączać kolejną cząsteczkę etenu z wolnym wiązaniem. Powstała cząsteczka, złożona z dwóch etenów ma jeszcze wolne łapki wiązań,którymi może przyłączać kolejne cząsteczki etenu... i kolejne... i jeszcze następne... W ten sposób powstaje długi łańcuch polimeru. W reakcji tej potrzebny jest katalizator oraz wysokie ciśnienie. Zapamiętaj! Polimer to długi łańcuch złożony z powtarzających się podjednostek o identycznej budowie. W naszym przypadku, w wyniku reakcji polimeryzacji etenu powstał związek polieten potocznie zwany polietylenem. Polietylen jest giętki, woskowaty można go kształtować pod wpływem temperatury co znaczy, że jest termoplastyczny. Jest odporny na działanie związków nieorganicznych, takich jak kwasy, zasady czy sole i wysokie temperatury. Niszczą go węglowodory. Traci elastyczność pod wpływem światła i wilgoci. Dzięki swoim właściwościom polietylen znajduje zastosowanie między innymi w produkcji folii termokurczliwych, pojemników i toreb, artykułów gospodarstwa domowego a także żagli i lin żeglarskich oraz wspinaczkowych. Polietylen to tylko jeden z polimerów które nas otaczają. Innym przykładem takiego związku jest polipropylen. Jego podstawowym składnikiem jest propen czyli propylen, o wzorze CH2=CH-CH3. Podobnie jak w przypadku etylenu powstaje on w wyniku rozerwania wiązania podwójnego między atomami węgla i połączenia się pojedynczych cząsteczek w długi łańcuch. Polipropylen to tworzywo które nie przewodzi ciepła w normalnych warunkach jest bardzo odporne na działanie rozmaitych substancji takich jak oleje, woda, tłuszcze, mleko i niektóre kwasy, a przy tym jest nietoksyczne. Takie cechy sprawiają, że produkuje się z niego między innymi strzykawki, opakowania leków i sprzęt laboratoryjny. Jest też wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Kubeczki jogurtów, butelki czy plastikowe talerzyki często wykonuje się właśnie z polipropylenu. Podobnie jak zabawki przewody instalacji gazowej, klimatyzacji czy części mebli. Podobnie jak polietylen polipropylen też nie lubi światła i tlenu. Znanym polimerem jest teflon związek chemiczny, który pokrywa wewnętrzne ścianki naczyń kuchennych używanych do pieczenia i smażenia jest bowiem bardzo odporny na wysokie temperatury. Jego cząsteczka oprócz węgla zamiast wodoru zawiera atomy fluoru. Chyba najbardziej znany polimer to popularny polichlorek winylu, czyli PVC. PVC to skrót angielski. Po polsku skracamy go jako PCW. Napisz nam w komentarzach gdzie wykorzystujemy PVC. Podpowiem, że jest niepalny odporny na działanie silnych kwasów zasad, alkoholi, benzyn i tłuszczów. Proces łączenia pojedynczych monomerów czyli cząsteczek węglowodorów lub ich fluorowych pochodnych w długie łańcuchy, czyli polimery nazywamy polimeryzacją. Znane polimery to: polietylen polipropylen, teflon i polichlorek winylu. Tak, jak cząsteczki alkenów łączą się ze sobą w polimerowy łańcuch tak ta lekcja łączy się z kolejnym chemicznym tematem. Nie zrywaj łańcucha i kontynuuj z nami naukę chemii subskrybując nasz kanał.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Lluis tgn (CC BY-SA)
Cjp24 (Domena publiczna)
Markus Schweiss (CC BY-SA)
OpenClipart-Vectors (Licencja Pixabay)
Clker-Free-Vector-Images (Licencja Pixabay)
susaanbrownn (Licencja Pixabay)
tiburi (Licencja Pixabay)
Kelly Lacy (Licencja Pexels)
CarinHvdB (Licencja Pixabay)
Kriplozoik (Domena publiczna)
Radosław Bieniek (CC BY-SA)
MarjonBesteman (Licencja Pixabay)
Gmhofmann (CC BY-SA)
Clker-Free-Vector-Images (Licencja Pixabay)
OpenClipart-Vectors (Licencja Pixabay)
Luxteria (Licencja Pixabay)
Clker-Free-Vector-Images (Licencja Pixabay)
PandannaImagen (Licencja Pixabay)
UnboxScience (Licencja Pixabay)
qimono (Licencja Pixabay)
Alina Zienowicz (CC BY-SA)
Tiia Monto (CC BY-SA)
Admiral_Lebioda (Licencja Pixabay)
Picudio (Licencja Pixabay)
StockSnap (Licencja Pixabay)
justynafaliszek (Licencja Pixabay)
Foundry (Licencja Pixabay)
StockSnap (Licencja Pixabay)
tookapic (Licencja Pixabay)
Steve Tan, steve.tan@pvc4pipes.com, www.pvc4pipes.com (Zezwolenie na użycie)
goszka (Licencja Pixabay)
LHcheM (CC BY-SA)
BrokenSphere (CC BY-SA)
Belova59 (Licencja Pixabay)
lovercraf1985 (Licencja Pixabay)
geralt (Licencja Pixabay)
Bhutajata (CC0)
Bhutajata (CC0)
Katalyst Education (CC BY)