Mnożenie liczb naturalnych - definicja i przykłady

Playlista:Działania pamięciowe - mnożenie

Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • co to znaczy pomnożyć,
  • jak obliczyć wynik mnożenia.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Spójrz na zdjęcie tego ptaka. Ptaki mają swoje nazwy. To jest gil. Liczby w mnożeniu też muszą się jakoś nazywać. W tej lekcji dowiesz się, jak. Spójrz na taki przykład. Liczby, które biorą udział w tym mnożeniu to 2 i 9. Liczby, które biorą udział w mnożeniu to czynniki. Wynik mnożenia nazywa się iloczynem. Bardzo często możesz spotkać się z takim poleceniem, aby obliczyć iloczyn dwóch liczb. To ile wynosi iloczyn liczb 2 i 9? Iloczyn liczb 2 i 9 to 18. To jest iloczyn. Iloczynem nazywamy również czynniki razem z symbolem mnożenia, czyli z kropką. To całe działanie: 2 razy 9 to również iloczyn. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Widzisz tutaj takie działanie: 5 razy 1. Spróbuj teraz samodzielnie wypisać czynniki oraz iloczyn tego mnożenia. Czynniki to inaczej liczby które biorą udział w mnożeniu. W tym przypadku są to liczby 5 oraz 1. To są czynniki. Przejdźmy teraz do iloczynu. Iloczyn to inaczej czynniki razem z symbolem mnożenia. Iloczyn to inaczej cały zapis mnożenia czyli 5 razy 1. Iloczyn to również inaczej wynik mnożenia. No to ile to jest 5 razy 1. Aby obliczyć wynik takiego mnożenia wystarczy 5 razy dodać do siebie liczbę 1. Suma pięciu jedynek wynosi 5. Iloczynem tego działania jest więc również liczba 5. Spójrz teraz na takie mnożenie. 1 razy 7. Spróbuj wypisać samodzielnie czynniki oraz iloczyn tego mnożenia. Czynniki to liczby które biorą udział w mnożeniu. W tym przypadku są to liczby 1 i 7. To są czynniki. Iloczyn to również całe działanie czyli liczby z symbolem mnożenia. Iloczynem jest więc również 1 razy 7. Pamiętaj jednak, że iloczyn to również wynik mnożenia. Ile to jest 1 razy 7? 1 razy 7 oznacza, że mamy do czynienia tylko z jedną siódemką. 1 razy 7 to 7. Iloczynem w tym przykładzie jest również liczba 7. Zauważ, że w każdym z tych dwóch iloczynów jednym z czynników jest liczba 1. 5 razy 1 to 5. 1 razy 7 to 7. Jaki jest więc wynik mnożenia dwóch liczb gdzie jednym z czynników jest liczba 1? Wynik jest taki sam jak drugi czynnik. 5 razy 1 to 5. 1 razy 7 to 7. Mnożąc dowolną liczbę przez 1 otrzymamy w wyniku taką samą liczbę jak drugi czynnik. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Widzisz tutaj takie dwa działania: 4 razy 0 oraz 0 razy 6. Spróbuj teraz samodzielnie wypisać czynniki oraz iloczyny obu działań. Zacznę od tego działania. Czynnikami są liczby które biorą udział w mnożeniu. W tym przypadku są to liczby 4 i 0. Iloczyn to całe działanie czyli czynniki z symbolem mnożenia. Iloczynem jest działanie 4 razy 0. Iloczyn to również wynik takiego działania. Ile to jest 4 razy 0? Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy 4 razy dodać do siebie liczbę 0. Suma czterech zer to 0. Iloczynem w tym przypadku jest również liczba 0. Spójrz teraz na drugi przykład. Czynniki to liczby, które biorą udział w mnożeniu, czyli w tym przypadku liczby 0 i 6. Iloczyn to całe działanie czyli czynniki razem z symbolem mnożenia. 0 razy 6 to iloczyn. Iloczynem jest również wynik tego mnożenia. A ile to jest 0 razy 6? Pierwsza liczba mówi nam ile razy dodajemy do siebie drugą liczbę. W tym przypadku pierwszą liczbą jest liczba 0. Oznacza to, że nie mamy ani jednej liczby 6. Skoro nic do siebie nie dodajemy to wynikiem takiego mnożenia jest liczba 0. Iloczynem jest również liczba 0. Zauważ, że w obu iloczynach jednym z czynników jest liczba 0. Za każdym razem wynikiem mnożenia była również liczba 0. Jeśli jednym z czynników jest liczba 0 to iloczyn, czyli wynik mnożenia zawsze będzie równy 0. Jak myślisz, dlaczego? Gdybyśmy mieli tutaj 114 razy 0 to musielibyśmy dodać do siebie aż 114 zer. Wynikiem takiego dodawania również byłaby liczba 0. A gdybyśmy mieli tutaj 0 razy 60? Oznaczałoby to że, musielibyśmy dodać do siebie 0 razy liczbę 60. Skoro nie mielibyśmy ani jednej liczby 60 to nie mielibyśmy nic. W takim przypadku iloczynem również byłaby liczba 0. Liczby, które mnożysz, to czynniki. Wynik mnożenia to iloczyn. Iloczyn to również samo działanie czyli mnożone liczby razem z symbolem 'razy'. Mnożąc dowolną liczbę przez 1 w wyniku zawsze otrzymasz tę samą liczbę. Mnożąc dowolną liczbę przez 0 zawsze otrzymasz 0. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o mnożeniu oraz do odwiedzenia naszej strony pistacja.tv

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Klaudia Abdeltawab, Татьяна Кравец


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Oldiefan (CC0)