Kolejność wykonywania działań - przykłady część 1

Playlista:Kolejność wykonywania działań

Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób poprawnie wykonywać obliczenia złożonych przykładów,
  • jak stosować regułę o kolejności wykonywania działań.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Na samym początku mam dla Ciebie wyzwanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie podać zasady dotyczące kolejności wykonywania działań. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Następnie mnożenie i dzielenie w kolejności od lewej do prawej. Na końcu wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności od lewej do prawej. Korzystając z tych zasad spróbuj samodzielnie obliczyć takie wyrażenie. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Tutaj w nawiasie mamy takie działanie 3 dodać 4. Ile to jest 3 dodać 4? Siedem. Otrzymujemy 7 razy 2. A ile to jest 7 razy 2? 14. Wartość tego wyrażenia wynosi 14. Mam dla Ciebie kolejne zadanie. Spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 20 dodać 3 razy 5. Które działanie wykonasz jako pierwsze? Mnożenie czy dodawanie? Najpierw wykonujemy mnożenie a dopiero później dodawanie. 3 razy 5 to 15 Otrzymujemy 20 dodać 15. 20 dodać 15 to 35. Wartość tego wyrażenia wynosi 35. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Spróbuj samodzielnie obliczyć wartość tego wyrażenia. Zobacz, co tutaj mamy. Mnożenie oraz nawias. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. A co mamy w tym nawiasie? Dodawanie oraz odejmowanie. Dodawanie oraz odejmowanie wykonujemy w kolejności od lewej do prawej. 8 dodać 3 to 11 a 11 odjąć 2 to 9. Wartość wyrażenia, które znajduje się w nawiasie, wynosi 9. Otrzymujemy 3 razy 9. 3 razy 9 to 27. Wartość tego wyrażenia wynosi więc 27. Spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 30 odjąć 4 dodać 6 Zobacz, w tym wyrażeniu występuje wyłącznie odejmowanie oraz dodawanie. Dodawanie i odejmowanie wykonujemy w kolejności od lewej do prawej. Najpierw mamy odejmowanie. 30 odjąć 4 to 26. Otrzymujemy 26 dodać 6. 26 dodać 6 to 32. Pamiętaj, że takie obliczenia można wykonywać w pamięci. Moglibyśmy zapamiętać że 30 odjąć 4 to 26. Do liczby 26 dodajemy 6 i otrzymujemy 32. A teraz oblicz samodzielnie wartość tego wyrażenia. Zobacz. To wyrażenie jest bardzo podobne do tego. Mamy jednak małą różnicę. 4 dodać 6 umieszczono w nawiasie. Pamiętaj, że działania w nawiasach wykonujemy w pierwszej kolejności. 4 dodać 6 to 10. Otrzymujemy 30 odjąć 10. 30 odjąć 10 to 20. Wartość tego wyrażenia wynosi więc 20. A teraz oblicz samodzielnie ile to jest 8 podzielić przez 2 razy 5. W tym wyrażeniu mamy wyłącznie dzielenie i mnożenie. Takie działania wykonujemy w kolejności od lewej do prawej. Najpierw mamy dzielenie. 8 podzielić przez 2 to 4. Otrzymujemy 4 razy 5 4 razy 5 to 20 Wartość tego wyrażenia wynosi 20. Znowu przypomnę, że takie obliczenia możemy wykonywać w pamięci. Wystarczy zapamiętać, ile to jest 8 podzielić przez 2 a następnie wynik tego dzielenia pomnożyć przez 5. 8 podzielić przez 2 to 4 a 4 razy 5 to 20. Działania zawsze wykonujemy zgodnie z regułą o kolejności wykonywania działań. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o kolejności wykonywania działań oraz do zasubskrybowania naszego kanału.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)